יועץ לאורח חיים בריא


יועץ לאורח חיים בריא

תוכנית הלימודים במסלול יועץ לאורח חיים בריא


• לבחירת הסטודנט 2 קורסי מגע ללא תשלום כהטבה.

• חובה להגיש 2 תיקים מטופלים לקבלת תעודה סופית.

• ייתכן ויחלו שינויים במערכת השעות !

• חובה של מינימום 80% נוכחות מהשיעורים !

• חובה להשלים חוסרים בנוכחות של הסמסטרים הקודמים !

• הענקת תעודות מקצוע מותנית בעמידה בכל דרישות הקורסים !

                              שנה א

קורס                                        שעות לימוד           הערות

עזרה ראשונה                               40            אפשרי גם בשנה ב'

אנטומיה פיזיולוגיה                        84              סמסטר א' + ב'

ארומותרפיה – רוקחות טבעית        84              סמסטר א' + ב'

פיליסופיה נטרופתית                     42                 סמסטר ב'

מבוא ויסודות לתזונה טבעית          84              סמסטר א' + ב'

                             שנה ב

קורס                                    שעות לימוד               הערות

צמחי מרפא כללי                         84                 סמסטר א' + ב'

פרחי באך                                  84                 סמסטר א' + ב'

פרמקולוגיה                               42                  סמסטר א'

בדיקות מעבדה                          42                  סמסטר ב'

פיליסופיה סינית                         42                  סמסטר ב'

תזונה טבעית                            84                   סמסטר א' + ב'